Er mwyn cywiro cyflwr eu hiechyd, mae well gan lawer o drigolion ein gwlad fynd i'r Môr Du. Yma, mae nifer fawr o sanatoriums, gan basio triniaeth lle na allwch wrthod eich hun ac mewn amrywiaeth o adloniant traeth.

Wrth gwrs, cyn i chi fynd am driniaeth ar y Môr Du, mae angen penderfynu ar y cyrchfan. Felly Sochi yn gyrchfan balnegol, Gelendzhik - lle y gallwch chi adfer y system nerfol a chael gwared ar broblemau wrolegol, mae Anapa yn fwd, lle mae ffynonellau unigryw o ddyfroedd mwd a mwynau. Yn y Crimea ar gyfer mwd, maent yn mynd i Saki ac Evpatoria.

Yn ogystal â'r ffynonellau gwella ar y cyrchfannau hyn, mae canolfannau sanatoriwm wedi'u datblygu dda, sydd â chyfarpar modern, wedi profi technegau trin a staff profiadol. Ystyrir prisiau ar gyfer triniaeth ar y Môr Du yn dibynnu ar gyfnod arhosiad, gall y cyfnod lleiaf fod o leiaf 12 diwrnod, gan na fydd effaith y gweithdrefnau yn ddigon a bydd y daith ei hun yn cael ei threulio amser ac yn golygu.

Y prif ddull yn y driniaeth yn y cyrchfannau môr yw bron i bob clefyd yn hinsoddu, diolch i'r halwynau aer a mwynau defnyddiol, dim ond y teithiau awyr agored sy gallu gwella sylweddol llesiant a chryfhau y system imiwnedd.

Dylai cyrsiau therapiwtig yn y sanatoria yn sicr yn cael eu arallgyfeirio gan teithiau diddorol ar atyniadau lleol. Bod yn un o gyrchfannau Tiriogaeth Krasnodar, gallwch ymweld â Dolmens enwog, rhaeadrau ac ogofâu. I ymweld â'r Dolffinariums a'r Oceanarium.

Dewiswch sanatorium lle gallwch basio cwrs effeithiol o driniaeth ar y Môr Du. Bydd Alean yn eich helpu.

Ar gyfer y Môr Du, mae llawer o drigolion Rwsia Ride bob blwyddyn. Mae'r gallu i gyfuno gorffwys a thriniaeth yn cynnig y sanatoriwm "Rodnik" yn Anapa. Yma gallwch deimlo holl effeithiolrwydd dulliau triniaeth gyda dyfroedd mwynol a mwd meddyginiaethol.

Manteision y sanatoriwm "Rodnik"

Sanatorium Anapian "Rodnik" yw canfed cyrchfannau gorau Rwsia, oherwydd ansawdd uchel y sba a'r gwasanaethau iechyd. Mae gweithio drwy gydol y flwyddyn, ac yma gallwch ymlacio ar unrhyw adeg o'r flwyddyn - nid yn unig yn yr haf. Ar ben hynny, mae pwll caeedig gyda dŵr mwynol.

Triniaeth yn y sanatorium ar y lan Môr Du

Mae rhaglenni lles effeithiol wedi'u cynllunio benodol ar gyfer pobl o wahanol oedrannau. Maent yn darparu ar gyfer atal a thrin gwahanol glefydau: System gyhyrysgerbydol, organau anadlol, system cardiofasgwlaidd, system dreulio, system gynaecolegol ac wrolegol, ac ati.

Mae baw therapiwtig wedi amlwg gwrthlidiol, amsugno, poenladdwyr a gweithredoedd bactericidal. Yn y mwd, mae prosesau imiwnobiolegol ac adfywio yn cynyddu, mae ymddangos i fod yn effaith ffafriol ar brotein, carbohydrad a chyfnewid dŵr, caiff cylchrediad y gwaed ei wella.

Yn y sanatoriwm "Anapa-Neptun", mae'r dyfeisiau "Polyus-2" a "Polymag" yn gweithredu. Mae dyfeisiau therapi magnetig amledd isel yn cael eu cynllunio ar gyfer amlygiad lleol i'r maes magnetig gyda chlefydau o longau ymylol, annigonolrwydd gwythiennol cronig, ischemia, pwysedd gwaed uchel, ymosodiad clefydau anadlol, treuliad, system cyhyrysgerbydol.

Yn ystafell glyd y sanatorium - anadlu, gyda dyfeisiau arbennig, gallwch gael gwared ar broblemau gyda'r system resbiradol, i atal asthma, er mwyn osgoi cymhlethdodau o froncitis cronig ac afiechydon o organau ENT.

Anapa Neptune Wellness Mae gan ystafell ymolchi fawr. Mae baddonau hydromassage, baddonau mwynau, baddonau perlog, bath carbon deuocsid sych, sy cael effaith fuddiol gyda llawer o afiechydon yn gweithio.

Mae Bishofit yn fwyn naturiol, ar y sail y mae asiantau therapiwtig amrywiol yn eu cynhyrchu. Baddonau Bishofite wedi profi ei hun fel ffordd effeithiol o gael gwared ar boen yn y cymalau, foltedd nerfus. Maent hefyd yn addas ar gyfer codi llid a gwell cylchrediad gwaed. Gellir ei ddefnyddio wrth fynd i'r afael â chlefydau croen.

sanatorium

Prynhawn da, annwyl ffrindiau! Beth am ystyried gorffwys, fel cyfle i iechyd y corff, ac nid yn unig o safbwynt golygfeydd a "llysiau" difyrrwch ar y traeth? Pan nad yn ystod y gwyliau, adfer adnoddau mewnol a thrin briwiau?

Am amser hir, cynghorir meddygon pobl sy dioddef o wahanol glefydau, i symud yn nes at y môr. Wedi'r cyfan, mae hinsawdd arbennig, dŵr mwy trwchus, halen môr, sy gyfoethog o roddion ïodin o Sea a Springs Mwynau, yn cael effaith fuddiol ar ein corff.

Ble i fynd a sut i ddewis sanatoriwm fel bod y driniaeth yn effeithiol, ac mae'r gweddill yn mwynhau, ac nid "katoroga" o'r gweithdrefnau? Casglodd yr erthygl hon y gorau, yn fy marn i, sanatoriums ar y môr gyda thriniaeth yn Rwsia. Ceisiais ddod o hyd i gyrchfan iechyd gyda chyllideb wahanol, nid oedd y pwyslais yn poeni am gysur byw, ond yn y sylfaen feddygol a staff arbenigwyr. Efallai nad ydych yn cytuno â mi, ysgrifennu eich barn yn y sylwadau, yn anodd i blesio popeth.

Sut i ddewis sanatorium?

Cyn i chi wneud adolygiad, gadewch i ni ei gyfrifo beth mae bwysig talu sylw wrth ddewis sanatoriwm neu dŷ preswyl:

i archebu a phrynu tocyn yn well ar wefan swyddogol y sanatorium, mae haws i farw yr holl arlliwiau yn uniongyrchol na thrwy gyfryngwyr. Er mwyn pasio'r cwrs mewn gofal iechyd, mae angen rhai dogfennau: tocyn, cyfarwyddyd gan feddyg neu gerdyn sba, pasbort. Yn ei gwneud yn anodd.

Lubady Crimea

Sylw! Mae'r wybodaeth yn yr erthygl yn berthnasol, ond mae ganddo fwy o ymgyfarwyddo. Cymerir yr holl brisiau o safleoedd sanatorium. Gellir dod o hyd i gost gyfredol talebau yn uniongyrchol yn yr adran archebu mêl. Sefydliadau.

Sanatorium "Oren-Crimea" Evpatoria

Sanatorium wedi ei leoli yn yr ardal cyrchfan, cyn i'r promenâd a'r traeth yw tua 400m, y parc, Dolphinarium, canolfan siopa yn cael eu lleoli gerllaw. Mae'r sefydliad yn gweithredu drwy gydol y flwyddyn ac mae ganddo 550 o ystafelloedd. Ar y diriogaeth mae meysydd chwarae i blant, pwll awyr agored, caffi, ystafelloedd yn cael eu darparu mewn cwt safonol ac mewn anheddiad bwthyn gyda chysur uchel.

Mae sanatorium yn eich galluogi i drefnu triniaeth hamdden ac oedolion gyda phlant o 4 oed, yn darparu adloniant a gwibdeithiau. Ers 2013, mae ymhlith enillwyr cystadleuaeth y cyfleusterau iechyd gorau.

Mae'r pris yn cynnwys llety, prydau ar gyfer diet arbennig a set o weithdrefnau. Prisiau yn y tymor canol (Mai-Mehefin, Medi-Hydref) yn dechrau o 2670 rubles. Yn yr ystafell economi ddwbl safonol. Fflat (rhif 2-3 ystafell) - 3540 rubles. y person y dydd.

Също може да харесате

Използваме бисквитки
Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Чрез използването на уебсайта се съгласявате с използването на "бисквитки".
Позволяват "бисквитките".